Przewodnicząca – Iwona Żukowska
Zastępca – Hubert Dulacz
Skarbnik – Viola Hansen
Sekretarz – Rafał Żukowski
Członek zarządu – Wiesław Winiarski
Członek zarządu – Karol Ciwiś
Członek zarządu- Tomasz Stern