Przewodnicząca – Iwona Żukowska
Zastępca – Grzegorz Fojecki
Skarbnik – Katarzyna Janus-Fiutowska
Sekretarz – Rafał Żukowski
Członek zarządu – Barbara Bielaska
Członek zarządu- Katarzyna Plichta