Celem związku jest:

1. Zrzeszanie wszystkich Polaków mieszkających w Sønderborg i okolicach (Alsund kommuner)
2. Wzmacnianie i rozszerzanie przyjaźni i kontaktów miedzy Polakami poprzez działalność kulturalna i sportowa
3. Działalność mająca na celu wspieranie dzieci i młodzieży polskiej w nauce języka polskiego, polskiej kultury i tradycji
4. Nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami polonijnymi w Danii i za granicą
5. Poszerzenie wiedzy o kulturze i tradycji Danii.