Walne Zebranie Polskiego Związku w Sønderborgu

Szanowni Członkowie i Sympatycy
Zgodnie z 4 pkt. 2 naszego statusu, pragniemy serdecznie Was zaprosić na Zebranie Walne, które odbędzie się
09.02.2019 o godzinie 12.00 w sali 3.3, 3 P, Biblioteki Miejskiej Multikulturhuset,
Norre Havnegade 15, Sønderborg
Na zebraniu poruszymy następujące kwestie:
•wybór sekretarza i prowadzącego spotkanie
•sprawozdanie z roku 2018
•budżet
•rozpatrzenie zgłoszonych wniosków
•ustalenie składki członkowskiej na rok 2018
•wybór Zarządu na rok 2019
•inne
Zgodnie z 4 pkt. 4 naszego statutu, zwracam się z uprzejmą prośbą do członków i sympatyków Związku o zgłoszenie wszelkich wniosków do rozpatrzenia drogą mailową na adres: wiadomosci@polskforening.org, nie później niż 8dni przed Zebraniem Walnym t.j. 01.02.2019.

Z poważaniem
Zarząd Polskiego Związku w Sonderborgu