Cel

Polski Związek w Soenderborgu istnieje już od stycznia 2003.

Związek został zatwierdzony i zarejestrowany 27 maja 2003 przez Folkeoplysningsudvalget w Sonderborgu na podstawie paragrafu 4, ustęp 1, pkt. 2 w prawie o oświacie, jako związek, który zajmuje się działalnościa edukacyjną i społeczną.

Związek jest równiez wymieniony w przewodniku kulturalno-oświatowym wydawanym przez miasto Soenderborg.

Celem związku jest:

  • zrzeszanie wszystkich Polaków mieszkających w Soenderborgu i okolicach
  • umacnianie i rozszerzanie przyjaźni i kontaktów między Polakami poprzez działalność kulturalną i sportową na przykład przez organizowanie wycieczki rowerowej, wieczoru piosenki polskiej, Andrzejków, Mikołaja dla dzieci, Dnia Dziecka, wspólnego grila, itd.
  • działalność mającą na celu wspieranie dzieci i młodzieży polskiej w nauce języka polskiego, jak i w nauczaniu polskiej kultury i tradycji: 3 godziny w tygodniu nauczanie języka polskiego w szkole duńskiej, raz w miesiącu nauczanie religii po polsku, spotkanie z burmistrzem miasta, wigilia, Świeconka Wielkanocna, itd.
  • nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami polonijnymi w Danii i za granicą m.in. z polonią z Esbjerg i z Flensburga (Niemcy)
  • poszerzanie wiedzy o kulturze i tradycji Danii m.in. St. Hans wieczór, spotkanie z burmistrzem Soenderborga, itd.